570/1991 Sb.Zákon České národní rady o živnostenských úřadech

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 458/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

570

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 17. prosince 1991

 

o živnostenských úřadech      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Živnostenské úřady

 

      Živnostenskými úřady jsou

 

a) 

obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)

b) 

krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)

c) 

Živnostenský úřad České republiky.

 

§ 2


Obecní živnostenský úřad

 

        (1)  Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem5), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo

 

a)

přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,

b)

přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy5b),

c)

přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení5c),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Živnostenské úřady
§ 2 - Okresní živnostenský úřad
§ 3 - Obecní živnostenský úřad
§ 4 - Živnostenské úřady hlavního města Prahy
§ 5 - Živnostenský úřad České republiky
§ 6 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU