570/1991 Sb.Zákon České národní rady o živnostenských úřadech

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 286/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

570

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 17. prosince 1991

 

o živnostenských úřadech

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Živnostenské úřady


      Živnostenskými úřady jsou

a)

okresní živnostenské úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů,1)

b)

obecní živnostenské úřady, kterými jsou samostatné odbory pověřených obecních úřadů,2)

c)

na území hlavního města Prahy samostatné živnostenské odbory pověřených úřadů městských částí,3)

d)

na území hlavního města Prahy-samostatný-živnostenský odbor Magistrátního úřadu hlavního města Prahy,4)

e)

Živnostenský úřad České republiky.

§ 2

 

Okresní živnostenský úřad


      (1) Okresní živnostenský úřad

a)

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

b)

je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,7) týká-li se toto řízení koncesovaných živností ohlašovacích řemeslných a živností ohlašovacích vázaných,

c)

ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích vázaných, živností koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Živnostenské úřady
§ 2 - Okresní živnostenský úřad
§ 3 - Obecní živnostenský úřad
§ 4 - Živnostenské úřady hlavního města Prahy
§ 5 - Živnostenský úřad České republiky
§ 6 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU