569/1991 Sb.Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 503/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 462/2012 Sb. s účinností od 21. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o Pozemkovém fondu České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

      (2) Podrobnosti o činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu (dále jen „statut“), který schvaluje Poslanecká sněmovna.

 

§ 2

 

Působnost Pozemkového fondu


      (1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

      (2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

 

a)   zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b)   nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c)    vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d)   podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e)   prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f)     podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Působnost Pozemkového fondu
§ 3 - Orgány Pozemkového fondu
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Příjmy Pozemkového fondu
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU