529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

529

 

ZÁKON

 

ze dne 3. prosince 1991

 

o ochraně topografií polovodičových výrobků      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Předmět ochrany

 

§ 1


      (1) Podle tohoto zákona jsou chráněny topografie polovodičových výrobků (dále jen "topografie"), které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Ochrana podle tohoto zákona se vztahuje rovněž na části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie.

      (2) Jestliže topografie je tvořena z prvků všeobecně známých, je chráněna pouze tehdy, splňuje-li kombinace těchto prvků podmínky uvedené v odstavci 1.

      (3) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na technologii užitou při vytváření topografie nebo výrobě polovodičového výrobku, ani na informace uložené v tomto výrobku.

§ 2


      (1) Topografií se pro účely tohoto zákona rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět ochrany
§ 2  
§ 3 - Právo na ochranu
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Přihláška topografie
§ 8 - Zápis topografie
§ 9 - Vznik a doba trvání ochrany
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nucená licence
§ 13 - Výmaz topografie
§ 14  
§ 15 - Odnětí ochrany a přepis
§ 16 - Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku
§ 17 - Úschova spisů
§ 18 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU