484/1991 Sb.Zákon České národní rady o Českém rozhlasu

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2023 Sb. s účinností od 1. října 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

484

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 7.listopadu 1991

 

o Českém rozhlasu      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze.

      (2) Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedená z Československého rozhlasu.1) Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.

      (3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závazky státu.

§ 2


        (1)  Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů
, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí (dále jen "veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání").

 

        (2)  Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména

 

a)   poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b)   přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c)    vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ředitel
§ 10 - Financování Českého rozhlasu
§ 11  
§ 12 - Rozhlasová studia
§ 13  
§ 14 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 15  
Zavřít
MENU