483/1991 Sb.Zákon České národní rady o České televizi

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 231/2001 Sb. s účinností od 4. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

483

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 7. listopadu 1991

 

o České televizi



      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.

      (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převzatý z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.

      (3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.

§ 2

 

      (1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").

 

      (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

 

a)   poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b)   přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c)    vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ředitel
§ 10 - Financování České televize
§ 11  
§ 12 - Televizní studia
§ 13  
§ 14 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 15  
Zavřít
MENU