483/1991 Sb.Zákon České národní rady o České televizi

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 36/1993 Sb. s účinností od 30. prosince 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

483

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 7. listopadu 1991

 

o České televizi      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.

      (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převzatý z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Česká televize se nezapisuje do podnikového rejstříku.

      (3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.

§ 2


      Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků.

§ 3


      Česká televize naplňuje poslání podle § 2 tohoto zákona zejména tím, že:

a)

provozuje televizní vysílání na vlastním vysílacím okruhu,

b)

zrušeno zákonem č. 36/1993 Sb. (účinnost: 30. prosince 1992)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ředitel
§ 10 - Financování České televize
§ 11  
§ 12 - Televizní studia
§ 13  
§ 14 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 15  
Zavřít
MENU