400/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. října 1991 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 19. září 1991 Nabývá účinnosti: 15. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 173/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1999
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 178/1998 Sb. s účinností od 28. července 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Úvodní ustanovení

        (1) Tato vyhláška upravuje poskytování finančního a hmotného zabezpečení cizinců přijatých ke studiu (dále jen "stipendisté") na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo") v rámci mezivládních dohod, a to
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Hmotné zajištění
§ 5 - Sociální zabezpečení
§ 6 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7  
Zavřít
MENU