389/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. září 1991 Nabývá účinnosti: 4. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 258/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťováníČeská národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
OCHRANY OVZDUŠÍ

 

§ 1


Státní správu ochrany ovzduší vykonávají

a)

Ministerstvo životního prostředí České republiky,

b)

Česká inspekce životního prostředí,1)

c)

kraje,

d)

okresní úřady,

e)

orgány obce.

§ 2

Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a)

provádí vrchní státní dozor na úseku ochrany ovzduší,

b)

zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, zejména k prognózám rozvoje jednotlivých oborů a odvětví,

c)

vyhlašuje prostřednictvím pověřené právnické nebo fyzické osoby meteorologickou předpověď vzniku smogové situace, vznik a ukončení smogové situace2) a pro vybrané zdroje znečišťování i regulační opatření,

d)

zabezpečuje v rámci své působnosti výzkum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzduší a podporuje rozšiřování technologií omezujících znečišťování ovzduší,

e)

plní další úkoly jako ústřední orgán státní správy ochrany ovzduší,

f)

vydává souhlasy obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) a písm. h) zákona o ovzduší, s výjimkou případů přepravy materiálů a výrobků,

g)

při výkonu své činnosti spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a s dalšími ústředními orgány státní správy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - POPLATKY
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Příloha k zákonu - Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro velké a střední zdroje znečišťování
Zavřít
MENU