388/1991 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. září 1991 Nabývá účinnosti: 4. října 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 334/1992 Sb. s účinností od 1. července 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

388

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 10. září 1991

 

o Státním fondu životního prostředí České republiky

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").

      (2) Fond je jinou státní organizací.1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

      (3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

      (4) V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen "ministr").

      (5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr.

      (6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.

      (7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.

      (8) Rada Fondu posuzuje zejména

a)

zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b)

roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,

c)

navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

 

      (9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU