309/1991 Sb.Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/1992 Sb. s účinností od 1. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU