296/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970

Částka: 054 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. července 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. března 1991 Nabývá účinnosti: 20. června 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/1999 Sb. s účinností od 1. ledna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


        Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1970 byla ve Washingtonu přijata Smlouva o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní.


        Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, dne 20. března 1991.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 63 odst. 1 dnem 1. června 1978. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstupuje v platnost na základě svého článku 63 odst. 2 dnem 20. června 1991.

        Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI


přijatá ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984


        Smluvní státy

        přejíce si přispět k pokroku vědy a techniky,

        přejíce si zdokonalit právní ochranu vynálezů,

        přejíce si zjednodušit a zhospodárnit získání ochrany pro vynálezy tam, kde je ochrana požadována ve více zemích,

        přejíce si usnadnit a urychlit přístup veřejnosti k technickým informacím obsaženým v listinách popisujících nové vynálezy,

        přejíce si podpořit a urychlit hospodářský pokrok rozvojových zemí přijetím opatření ke zvýšení účinnosti jejich národních nebo regionálních právních systémů pro ochranu vynálezů, poskytováním snadno přístupných informací o existenci technických řešení odpovídajících jejich specifickým potřebám a usnadněním přístupu ke stále vzrůstajícímu rozsahu moderní techniky,
. . .

Zavřít
MENU