265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. června 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 287/2022 Sb. s účinností od 1. října 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

265

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon upravuje působnost vlády,
ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen.

 

§ 1a

 

      Vláda vykonává působnost při regulaci cen, pokud tak stanoví jiný zákon.

 

§ 2


      (1) Ministerstvo
financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

 

§ 2a

 

        (1)  Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

 

        (2)  Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU