265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. června 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 217/2005 Sb. s účinností od 1. července 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

265

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon upravuje působnost
ministerstev, jiných správních úřadů, finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

§ 2


      (1) Ministerstvo
financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

 

§ 2a

 

zrušen zákonem č. 320/2002 Sb. (účinnost: 1. ledna 2003)

 

§ 2b

 

      (1) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.

 

      (2)  Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb1). Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU