265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. června 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 135/1994 Sb. s účinností od 29. června 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

265

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon upravuje působnost
ministerstev, finančních ředitelství, okresních úřadů a obcí v přenesené působnosti (dále jen "obec") v oblasti cen.

§ 2


      (1) Ministerstvo
financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro

 

a)

regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen,

b)

oceňování zboží a oceňování majetku a majetkových práv k jiným účelům než pro sjednávání cen (dále jen "oceňování majetku").

 

§ 2a

 

      Ministerstvo hospodářství stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění v mezinárodním poštovním a mezinárodním komunikačním provozu.

 

§ 2b

 

      Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU