231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. května 1991 Nabývá účinnosti: 1. června 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 133/1993 Sb. s účinností od 12. května 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

231

 

Zákon

 

České národní rady

 

ze dne 21. května 1991

 

o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST I

 

UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ ZE VZTAHŮ OBČANSKOPRÁVNÍCH, TRESTNĚPRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH

 

§ 1


      Ve věcech finančních náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (dále jen "zákon"), jsou příslušné tyto ústřední orgány státní správy České republiky (dále jen "příslušný ústřední orgán"):

a)

ministerstvo financí České republiky ve věcech vrácení kupní ceny (§ 11 zákona), ve věcech finanční náhrady v oblasti občanskoprávních vztahů (§ 13 odst. 3 a 4 zákona), s výjimkou případů uvedených v § 2 odst. 3 druhá věta zákona a dále ve věcech finanční náhrady za majetek, který připadl do vlastnictví státu na základě trestu propadnutí jmění (16 odst. 2 zákona) a trestu propadnutí majetku, propadnutí nebo zabrání věci (§ 20 odst. 1 a 2 zákona),

b)

ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky v případech, kdy k odnětí vlastnického práva podle předpisů o znárodnění z let 1945 až 1948 došlo v rozhodném období, aniž byla poskytnuta příslušná náhrada (§ 2 odst. 3 druhá věta zákona),

c)

ministerstvo vnitra České republiky v oblasti správních vztahů (§ 16 odst. 3, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ ZE VZTAHŮ OBČANSKOPRÁVNÍCH, TRESTNĚPRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST II - UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ ZE VZTAHŮ PRACOVNĚPRÁVNÍCH A SLUŽEBNÍCH A ZE VZTAHŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 12  
§ 13  
ČÁST III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU