220/1991 Sb.Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. května 1991 Nabývá účinnosti: 1. června 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Zřizují se Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, Česká stomatologická komora se sídlem v Praze a Česká lékárnická komora se sídlem v Praze (dále jen "komory").

      (2) Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.

      (3) Komory jsou právnickými osobami.

§ 2


      (1) Komory

a)   dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,

b)   zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů,

c)    posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů,

d)   chrání profesní čest svých členů,

e)   vedou seznam členů.

 

      (2) Komory jsou oprávněny

a)   účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,

b)   účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Zavřít
MENU