182/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 1991 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 27. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 388/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení


      Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány, podle § 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

 

§ 1

zrušen vyhláškou č. 506/2006 Sb.

 

§ 2

zrušen vyhláškou č. 506/2006 Sb.

 

§ 3

 

Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky      (1) Posudkovými lékaři posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů a tajemníci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSUDKOVÉ KOMISE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - POSKYTOVÁNÍ DÁVEK A SLUŽEB
Díl první - Péče o rodinu a děti
§ 9 - Poradenská a výchovná péče
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči
§ 13 - Pomoc dětem v naléhavých případech
§ 14 - Výkon opatrovnictví
§ 15 - Předběžná opatření
§ 16 - Ústavní výchova
§ 17 - Děti v péči jiných občanů
§ 18 - Zprostředkování osvojení
§ 19 - Péče o děti a mladistvé obtížně vychovatelné
§ 20 - Pečovatelská služba
§ 21  
§ 22 - Důvěrníci péče o děti
§ 23 - Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem
§ 24 - Příspěvek na výživu dítěte
§ 25 - Peněžité dávky rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí
§ 26 - Peněžitý příspěvek pro děti v pěstounské péči
§ 27 - Peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte
§ 28 - Příspěvek na rekreaci dětí důchodce
§ 29 - Odměna pěstouna, je-li jím rodič (prarodič) otce nebo matky dítěte
Díl druhý - Péče o těžce postižené občany a staré občany
§ 30  
§ 31 - Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
§ 32 - Jednorázové peněžité a věcné dávky
§ 33 - Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
§ 34 - Příspěvek na úpravu bytu
§ 35 - Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
§ 36 - Příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného
§ 37 - Příspěvek na individuální dopravu
§ 38 - Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
§ 39 - Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů
§ 40 - Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice
§ 41  
§ 42 - Příspěvek na zvýšené životní náklady
§ 43 - Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
§ 44 - Příspěvky pro účastníky odboje a pozůstalé manžele (manželky) po účastnících odboje
§ 45 - Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
§ 46 - Příspěvek nevidomým občanům
§ 47 - Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
§ 48 - Příspěvek na společné stravování
§ 49 - Pečovatelská služba
Díl třetí - Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
§ 50 - Příspěvek občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání
§ 51 - Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
Díl čtvrtý - Péče o občany společensky nepřizpůsobené
§ 52 - Okruh osob
§ 53 - Výchovná a poradenská péče
§ 54 - Peněžité a věcné dávky
§ 55 - Péče o občany propuštěné z výkonu trestu
§ 56 - Spolupráce s jinými orgány a organizacemi
Díl pátý - Poskytování bezúročných půjček a pečovatelské služby
§ 57 - Bezúročné půjčky
§ 58  
§ 59 - Pečovatelská služba
§ 60 - Odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby
ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
Díl první - Ústavy sociální péče
§ 61 - Ústavní sociální péče
§ 62 - Ústavy pro tělesně postiženou mládež
§ 63 - Ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením
§ 64 - Ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami
§ 65 - Ústavy pro mentálně postiženou mládež
§ 66 - Péče v ústavech pro mládež
§ 67 - Ústavy pro dospělé občany tělesně postižené
§ 68 - Ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením
§ 69 - Ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s více vadami
§ 70 - Ústavy pro dospělé občany smyslově postižené
§ 71 - Ústavy pro dospělé občany mentálně postižené
§ 72 - Domovy důchodců
§ 73 - Domovy - penziony pro důchodce
§ 74 - Rozsah poskytované péče v ústavech
§ 75 - Podmínky pro přijetí do ústavu
§ 76 - Řízení o přijetí do ústavu
§ 77 - Nástup do ústavu
§ 78 - Pobyt obyvatel (svěřenců) mimo ústav
§ 79 - Přemístění obyvatel (svěřenců)
§ 80 - Ukončení pobytu v ústavu
§ 81 - Úschova cenných věcí v ústavu
§ 82 - Stravování v ústavech
§ 83 - Poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb
§ 84 - Kulturně-zájmová činnost
§ 85 - Pomocné hospodářství a ústavní výroba
§ 86 - Pracovní a výchovně-pracovní činnost
§ 87 - Kulturní fond
§ 88 - Výbor obyvatel
Díl druhý - Ostatní účelová zařízení sociální péče
§ 89 - Manželské a předmanželské poradny
§ 90  
§ 91  
§ 92 - Domovy pro matky s dětmi
§ 93  
§ 94 - Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101 - Stanice pečovatelské služby pro děti
§ 102 - Zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
§ 103 - Zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené
§ 104 - Kluby důchodců
§ 105 - Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro důchodce
§ 106 - Zařízení pečovatelské služby pro staré občany a těžce zdravotně postižené občany
§ 107  
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 108 - ORGANIZACEMI A OBČANY
§ 109  
§ 110  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
Příloha č. 1 - Úhrada za úkony pečovatelské služby
Příloha č. 2 - Zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod
Příloha č. 3 - Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
Příloha č. 4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce postižené občany
Příloha č. 5  
Příloha č. 6 - Úhrady za další služby poskytované v domovech-penziónech pro důchodce
Příloha č. 7 - Zdravotní postižení podmiňující a vylučující přijetí do ústavů
Zavřít
MENU