171/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 24. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 178/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY

 

§ 1


      Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo") řídí činnost Fondu národního majetku České republiky při výkonu jeho funkce zakladatele akciových nebo jiných obchodních společností založených podle privatizačních projektů a při provádění jeho dalších činností.

§ 2


      (1) Orgány státní správy České republiky předkládají všechny privatizační projekty podniků za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu. Orgány státní správy České republiky současně s předložením privatizačního projektu oznámí oprávněným osobám navržený způsob vypořádání jejich nároků.1)

      (2) Orgány státní správy České republiky předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen "vláda") privatizační projekty majetkových účastí státu na podnikání právnických osob.

      (3) Privatizační projekt může vypracovat rovněž komise pro privatizaci zřízená podle zvláštního předpisu.6a) Komise pro privatizaci předkládá privatizační projekt spolu se stanoviskem podniku jeho zakladateli.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Orgány fondu
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Majetek fondu
§ 19  
§ 20 - Působnost fondu
§ 21  
§ 22  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Zavřít
MENU