171/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 24. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 178/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 282/1992 Sb. s účinností od 15. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU