142/1991 Sb.Zákon o československých technických normách

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 1991 Nabývá účinnosti: 15. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 632/1992 Sb. s účinností od 31. prosince 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

142

 

ZÁKON

ze dne 19. března 1991

o československých technických normách

 

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Československé technické normy

 

        (1) Československé technické normy (dále jen "československé normy") určují všeobecně technické věci a stanoví požadavky na výrobky a na technické a technicko-organizační činnosti, pokud je to účelné zejména z hlediska jakosti výrobků, ochrany zdraví a života občanů, bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany, tvorby a ochrany životního prostředí, ochrany majetku a dalších zájmů a pokud nejsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.

 

        (2) Obsah československé normy nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

        (3) Československé normy se zpracovávají, projednávají a schvalují podle tohoto zákona; jejich schválení a vydání se oznamuje způsobem stanoveným tímto zákonem.

 

§ 2

 

Federální úřad pro normalizaci a měření

 

        (1) Ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast technické normalizace je Federální úřad pro normalizaci a měření (dále jen "Úřad"). Úřad řídí jeho předseda jmenovaný vládou České a Slovenské Federativní Republiky.

. . .

Zavřít
MENU