114/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 1991 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. března 1991 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 57/2002 Sb. s účinností od 22. února 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

114

 

VYHLÁŠKA

 

ministerstva financí České republiky

 

ze dne 14. března 1991

 

o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
      Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky:

§ 1

 

Odměna zprostředkovatele


      Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem1) o odměně za jeho činnost při řešení kolektivního sporu,2) činí tato odměna
7 000 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odměna zprostředkovatele
§ 2 - Odměna rozhodce
§ 3 - Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy
§ 4 - Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem
§ 5 - Způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem
§ 6 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 7  
Zavřít
MENU