87/1991 Sb.Zákon o mimosoudních rehabilitacích

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. února 1991 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 357/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o mimosoudních rehabilitacích      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

      ve snaze zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, k nimž došlo v období let 1948 až 1989,

      vědomo si, že tyto křivdy tím méně pak různé nespravedlnosti z období ještě vzdálenějších, včetně křivd na občanech německé a maďarské národnosti, nelze nikdy zcela napravit,

      chtějíc však potvrdit svoji vůli, aby k podobným křivdám už nikdy nedocházelo,

      usneslo se na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1


      (1) Zákon se vztahuje na zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd vzniklých občanskoprávními a pracovněprávními úkony a správními akty, učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen "rozhodné období") v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech.1)

      (2) Zákon též upravuje podmínky uplatňování nároků vyplývajících ze zrušených výroků o trestu propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci, jakož i způsob náhrady a rozsah těchto nároků.2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - OBLAST OBČANSKOPRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH VZTAHŮ
HLAVA PRVNÍ - OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY
§ 3 - Oprávněné osoby
§ 4 - Povinné osoby
§ 5 - Vydání věci
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA DRUHÁ - SPRÁVNÍ VZTAHY
§ 14 - Oprávněné osoby
§ 15 - Povinné osoby
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - OBLAST TRESTNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 19 - Oprávněné osoby
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A VZTAHŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Zavřít
MENU