21/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 1991 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 7. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/1992 Sb. s účinností od 30. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


Vyhláška

o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců


        Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:


§ 1

        (1) Při provádění rekvalifikace1) občanů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání2) (dále jen "uchazeč o zaměstnání"), a zaměstnanců se vedle dosavadní kvalifikace přihlíží zejména k jejich osobním předpokladům, schopnostem a zdravotní způsobilosti pro výkon práce, pro kterou se mají rekvalifikovat.

        (2) K rekvalifikaci se využívají vhodné formy teoretické a praktické přípravy, zejména příprava v učebním nebo studijním oboru s případnou úpravou teoretické a praktické přípravy, specializační kursy, a krátkodobé formy středoškolského nebo vysokoškolského studia. Rekvalifikace se uskutečňuje se zřetelem na předpoklady a požadavky potřebné pro výkon práce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU