19/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 1991 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 7. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 405/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/1992 Sb. s účinností od 1. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
Vyhláška

o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci


        Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 148a a § 275 odst. 1 písm. b) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 3/1991 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské republiky, ministerstvem zdravotnictví České republiky, ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky, ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky:


§ 1

Rozsah platnosti

        (1) Tato vyhláška se vztahuje na pracovníky, kteří

a)
vykonávají zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1)

b)
vykonávají ostatní zaměstnání v hornictví pod zemí v hlubinných dolech,2)

jestliže se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro pracovní úraz3) anebo jestliže dosáhli nejvyšší přípustné expozice.4)

        (2) Tato vyhláška se vztahuje též na pracovníky, kteří

a)
vykonávají zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech,1)

b)
vykonávají ostatní zaměstnání v hornictví pod zemí v hlubinných dolech2) a odpracovali v takovém zaměstnání nejméně 20 roků nebo v zaměstnání uvedeném v písmenu a) nejméně 15 roků, popřípadě v uranových dolech nejméně deset roků,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Pracovní uplatnění
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Odstupné
§ 6  
§ 7 - Mzdové vyrovnání
§ 8 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU