2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. ledna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 73/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

2

 

ZÁKON

 

ze dne 4. prosince 1990

 

o kolektivním vyjednávání

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a  zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

 

Kolektivní smlouvy

 

§ 2

 

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

 

§ 3

 

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

 

Platnost a účinnost kolektivních smluv

 

§ 4

 

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

 

§ 5

 

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

 

§ 6

 

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

 

§ 7


        (1)  Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení4a) Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s  převažující činností v  odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b) (dále jen "odvětví").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Kolektivní smlouvy
§ 3  
§ 4 - Platnost a účinnost kolektivních smluv
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Postup při uzavírání kolektivních smluv
§ 9 - Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem
§ 10 - Kolektivní spory
§ 11 - Řízení před zprostředkovatelem
§ 12  
§ 13 - Řízení před rozhodcem
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Pracovněprávní nároky
§ 23 - Odpovědnost za škodu
§ 24 - Nároky z nemocenského a sociálního zabezpečení
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Výluka
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Společné a přechodné ustanovení
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU