531/1990 Sb.Zákon České národní rady o územních finančních orgánech

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 457/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o územních finančních orgánech


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

Územní finanční orgány

§ 1

 

        (1)  Zřizuje se soustava územních finančních orgánů jako soustava správních úřadů pro výkon správy daní a pro výkon dalších působností.

 

        (2)  Jako součásti soustavy územních finančních orgánů se zřizují Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady (dále jen „územní finanční orgány“), které jsou správními úřady vykonávajícími svoji působnost ve vymezených územních obvodech.

 

        (3)  Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Finanční ředitelství jsou podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny finančním ředitelstvím.

 

§ 2

 

        (1)  Územní finanční orgány

 

a)   vykonávají správu daní, včetně vyhledávací činnosti,

b)   vykonávají finanční kontrolu,

c)    provádějí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru své působnosti,

d)   vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Místní příslušnost
§ 4  
§ 5 - Finanční úřady
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Finanční ředitelství
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů
§ 13  
§ 14 - Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací
§ 15 - Řízení před územními finančními orgány
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU