531/1990 Sb.Zákon České národní rady o územních finančních orgánech

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 239/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o územních finančních orgánech


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1


        (1)  Územní finanční orgány jsou správní úřady, které


a)

vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu1),

b)

vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),

c)

provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),

d)

vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu4),

e)

vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu5),

f)

z pověření Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") poskytují podle zvláštního právního předpisu6) mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,

g)

převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu, podle zvláštního právního předpisu7),

h)

vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvláštního právního předpisu8),

i)

vykonávají kontrolu

1.  

dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zvláštního právního předpisu10),

2.  

zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené tabákové výrobky11),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Místní příslušnost
§ 4  
§ 5 - Finanční úřady
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Finanční ředitelství
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů
§ 13  
§ 14 - Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací
§ 15 - Řízení před územními finančními orgány
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU