527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

527

 

ZÁKON

 

ze dne 27. listopadu 1990

 

o vynálezech a zlepšovacích návrzích

 

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem zákona je upravit práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů.ČÁST PRVNÍ

 

VYNÁLEZY

 

HLAVA PRVNÍ

 

PATENT NA VYNÁLEZ

 

§ 2


      Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") patenty.


§ 3

 

Patentovatelnost vynálezů


      (1) Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

      (2) Za vynálezy se nepovažují zejména

a)   objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b)   estetické výtvory;

c)   plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d)   podávání informací.

 

      (3) Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYNÁLEZY
HLAVA PRVNÍ - PATENT NA VYNÁLEZ
§ 2  
§ 3 - Patentovatelnost vynálezů
§ 4 - Výluky z patentovatelnosti
§ 5 - Novost
§ 6 - Vynálezecká činnost
§ 7 - Průmyslová využitelnost
§ 8 - Právo na patent
§ 9 - Podnikový vynález
§ 10  
§ 11 - Účinek patentu
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Spolumajitelství patentu
§ 17 - Omezení účinků patentu
§ 18  
§ 19 - Nabídka licence
§ 20 - Nucená licence
§ 21 - Doba platnosti patentu
§ 22 - Zánik patentu
§ 23 - Zrušení patentu
HLAVA DRUHÁ - ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU
§ 24 - Přihláška vynálezu
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Předběžný průzkum přihlášky vynálezu
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Úplný průzkum přihlášky vynálezu
§ 34  
§ 35  
ČÁST DRUHÁ - PRŮMYSLOVÉ VZORY
HLAVA PRVNÍ - POJEM PRŮMYSLOVÉHO VZORU
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Novost
§ 39 - Průmyslová využitelnost
HLAVA DRUHÁ - ZÁPIS PRŮMYSLOVÉHO VZORU
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Přihláška průmyslového vzoru
§ 43  
§ 44 - Podnikový průmyslový vzor
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48 - Právo přednosti
§ 49  
§ 50 - Řízení o přihlášce průmyslového vzoru
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA TŘETÍ - ÚČINKY ZÁPISU PRŮMYSLOVÉHO VZORU
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Spolumajitelství průmyslového vzoru
§ 60 - Omezení účinků zápisu průmyslového vzoru
§ 61 - Zánik práva k průmyslovému vzoru
§ 62 - Výmaz průmyslového vzoru
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM
§ 63 - Správní řízení
§ 64 - Zastavení řízení
§ 65 - Prominutí lhůty
§ 66 - Nahlížení do spisu
§ 67 - Určovací řízení
§ 68 - Opravné řízení
§ 69 - Patentový rejstřík, rejstřík průmyslových vzorů a Věstník Úřadu
§ 70 - Zastupování
§ 71 - Tajné vynálezy a průmyslové vzory
ČÁST ČTVRTÁ - ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY
§ 72  
§ 73  
§ 74  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 75 - Porušování práv
§ 76 - Vztahy k zahraničí
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Ustanovení zmocňovací, zrušovací a závěrečná
§ 89  
§ 90  
§ 1 - Účel zákona
Zavřít
MENU