500/1990 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1


      Ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby je příslušné ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo") a jím zřízené okresní komise pro privatizaci a Pražská komise pro privatizaci národního majetku (dále jen "komise").

 

§ 2


      (1) Ministerstvo řídí činnost komisí, rozhoduje o jejich zrušení a kontroluje dodržování předpisů o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen "osoby").

      (2) Komise zřizuje ministerstvo ve všech okresech České republiky a pro území hlavního města Prahy.

      (3) Členy komise jmenuje a odvolává ministerstvo.

      (4) Člen komise se nesmí ani prostřednictvím svého zástupce účastnit veřejné dražby v územním obvodu působnosti komise, jejímž je členem. To platí i pro osoby jemu blízké.

 

§ 3


      (1) Předsedu komise, jenž organizuje a řídí její práci, jmenuje a odvolává ministerstvo.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU