499/1990 Sb.Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 84/1998 Sb. s účinností od 15. dubna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

499

 

ZÁKON

 

ze dne 16. listopadu 1990

 

o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Rozsah zákona


      V důsledku změn kursů československé koruny provedou vybrané organizace (dále jen "organizace") přepočet svých devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků (dále jen "přepočet").

§ 2

 

Způsob provedení přepočtu


      (1) Přepočet ke dni 8. ledna 1990 provedou organizace koeficientem 1,186 za oblast volně směnitelných clearingových měn a koeficientem 0,90 za oblast převoditelného rublu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah zákona
§ 2 - Způsob provedení přepočtu
§ 3 - Způsob vypořádání přepočtu
§ 4 - Zmocňovací ustanovení
§ 5 - Závěrečné ustanovení
Zavřít
MENU