475/1990 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. listopadu 1990 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 343/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 315/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

kterým se určují pověřené obecní úřady


        Vláda České republiky stanoví podle § 60 zákona České národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


§ 1

        Výkonem státní správy v rozsahu uvedeném v zákoně České národní rady o obecním zřízení1) se v územních obvodech, které stanoví okresní úřady,2) pověřují obecní úřady (dále jen "pověřený obecní úřad") uvedené v příloze.


§ 2

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1990.____________________________________________________________
1)
§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
2)
§ 5 písm. f) zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha k nařízení - Seznam pověřených obecních úřadů
Zavřít
MENU