425/1990 Sb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. října 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. října 1990 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 147/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 542/1991 Sb. s účinností od 20. prosince 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU