351/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. srpna 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničního obchodu
Přijato: 14. srpna 1990 Nabývá účinnosti: 28. srpna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 192/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 22. září 1995
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 275/1991 Sb. s účinností od 10. července 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží


        Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


§ 1

        Vývoz automobilového benzínu, motorové nafty, lehkých a těžkých topných olejů je možné uskutečňovat jen po udělení souhlasu federálního ministerstva zahraničního obchodu.§ 2

        (1) Vývoz kovového odpadu je možné uskutečňovat jen po udělení souhlasu federálního ministerstva zahraničního obchodu.

        (2) Kovovým odpadem se rozumí kovový odpad uvedený v ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem, ve znění vyhlášky č. 103/1981 Sb.
. . .

Zavřít
MENU