316/1990 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. července 1990 Nabývá účinnosti: 1. září 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 393/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 1991
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/1991 Sb. s účinností od 15. července 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU