305/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Částka: 048 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 20. července 1990 Autor předpisu: Předsednictvo České národní rady
Přijato: 20. července 1990 Nabývá účinnosti: 20. července 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 575/1990 Sb. s účinností od 1. ledna 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti


        Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

        (1) zrušen

        (2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.


Čl. II

        Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
. . .

Zavřít
MENU