202/1990 Sb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. května 1990 Nabývá účinnosti: 18. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o loteriích a jiných podobných hrách      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.

      (2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.

      (3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) nesmí být menší než 1 : 200.

      (4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST PRVNÍ - LOTERIE A TOMBOLY
§ 6 - Povolování loterií a tombol
§ 7 - Provádění loterií
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Vyúčtování loterie a tomboly
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Použití výtěžku loterie a tomboly
ČÁST DRUHÁ - HRACÍ PŘÍSTROJE
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - KURSOVÉ SÁZKY
§ 21 - Povolování sázek
§ 22  
§ 23 - Zajištění
§ 24 - Vydání oprávnění k přijímání sázek
§ 25 - Provozování sázek
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Vyúčtování
§ 29  
§ 30 - Tajemství hry
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - SÁZKOVÉ HRY V KASINU
§ 32 - Povolení sázkových her
§ 33 - Provozování sázkových her
§ 34  
§ 35 - Hrací žetony
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY
§ 40  
§ 41  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42 - Ustanovení společná
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Kontrola a dozor
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Zmocňovací ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zrušovací ustanovení
§ 53  
Zavřít
MENU