202/1990 Sb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. května 1990 Nabývá účinnosti: 18. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/1998 Sb. s účinností od 1. září 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o loteriích a jiných podobných hrách


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

        (1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.

        (2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.

        (3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) nesmí být menší než 1 : 200.

        (4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod., nemovitosti nebo ceny ve zboží, při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli, uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem produktu, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby, nebo je podmínkou účasti jiná okolnost, která vede k zakoupení určitého produktu, (dále jen "spotřebitelské soutěže"). Provozování spotřebitelských soutěží, při kterých je výsledek slosování určen náhodou, bez souhlasu povolujícího orgánu, je zakázáno.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST PRVNÍ - LOTERIE A TOMBOLY
§ 6 - Povolování loterií a tombol
§ 7 - Provádění loterií
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Vyúčtování loterie a tomboly
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Použití výtěžku loterie a tomboly
ČÁST DRUHÁ - HRACÍ PŘÍSTROJE
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - KURSOVÉ SÁZKY
§ 21 - Povolování sázek
§ 22  
§ 23 - Zajištění
§ 24 - Vydání oprávnění k přijímání sázek
§ 25 - Provozování sázek
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Vyúčtování
§ 29  
§ 30 - Tajemství hry
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - SÁZKOVÉ HRY V KASINU
§ 32 - Povolení sázkových her
§ 33 - Provozování sázkových her
§ 34  
§ 35 - Hrací žetony
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY
§ 40  
§ 41  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42 - Ustanovení společná
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Kontrola a dozor
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Zmocňovací ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zrušovací ustanovení
§ 53  
Zavřít
MENU