180/1990 Sb.Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

180

 

ZÁKON

 

ze dne 4. května 1990

 

o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. II

zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. III

zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. IV

zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. V


      Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

      1. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

 

Organizace


      Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany (§ 1 odst. 7).".

      2. § 73 odst. 3 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Zavřít
MENU