119/1990 Sb.Zákon o soudní rehabilitaci

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 633/1992 Sb. s účinností od 31. prosince 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

 

o soudní rehabilitaci      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Oddíl první

 

§ 1

 

Účel zákona


      (1) Účelem zákona je zrušit odsuzující soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách zákon označoval za trestné, umožnit rychlé přezkoumání případů osob takto protiprávně odsouzených v důsledku porušování zákonnosti na úseku trestního řízení, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání represe, zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci a přiměřené hmotné odškodnění a umožnit ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky proti osobám, které platné zákony vědomě nebo hrubě porušovaly.

      (2) Činy, které směřovaly k uplatnění práv a svobod občanů zaručených ústavou a vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v navazujících mezinárodních paktech o občanských a politických právech, byly československými trestními zákony prohlášeny za trestné v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodnímu právu odporovalo také jejich trestní stíhání a trestání.

Oddíl druhý

 

Zrušení rozhodnutí ze zákona

 

§ 2


      (1) Pravomocná odsuzující soudní rozhodnutí vyhlášená v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, týkající se skutků spáchaných po 5. květnu 1945,

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl první - Účel zákona
§ 1  
Oddíl druhý - Zrušení rozhodnutí ze zákona
§ 2  
§ 3  
Oddíl třetí - Zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Oddíl čtvrtý - Řízení před soudem
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Oddíl pátý - Zrušení některých dalších rozhodnutí
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Oddíl šestý - Odškodnění
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Oddíl sedmý - Promlčení trestního stíhání
§ 29  
Oddíl osmý - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Zavřít
MENU