105/1990 Sb.Zákon o soukromém podnikání občanů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o soukromém podnikání občanů        Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I

 

§ 1 až 5

 

zrušeny

 

ČÁST II

 

§ 6 až 12

 

zrušeny

 

ČÁST II A

 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY

 

§ 12a


        (1) Zemědělskou výrobou provozovanou podnikatelem (dále jen "samostatně hospodařící rolník"), jehož činnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách (dále jen "zemědělská výroba"), se podle tohoto zákona rozumí činnost fyzické osoby, která osobně, nebo pomocí jiných osob

a)   vyrábí výrobky zemědělské výroby za účelem získání trvalého zdroje příjmů, zejména jejich prodejem, popřípadě

b)   provádí úpravu nebo jiné zpracování své zemědělské produkce; pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů,9a) jen s tímto souhlasem nebo

c)    poskytuje příležitostně práce nebo výkony v souvislosti se zemědělskou výrobou, při nichž využívá prostředků a zařízení sloužících zemědělské výrobě, zpravidla v době, kdy nejsou pro tuto výrobu plně využívány, nebo dobývá nevyhrazené nerosty.

        (2) Samostatně hospodařící rolník provozuje zemědělskou výrobu vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST II - OPRÁVNĚNÍ K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST III - PRÁVNÍ POMĚRY PODNIKATELŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST IV - SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 28  
ČÁST V - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Zavřít
MENU