85/1990 Sb.Zákon o právu petičním

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1990 Nabývá účinnosti: 29. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

 

ZÁKON

 

ze dne 27. března 1990

 

o právu petičním      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

      (2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

      (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

      (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

§ 2


      Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3

 

Petiční výbor


      (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Petiční výbor
§ 4 - Shromažďování podpisů pod petici
§ 5 - Podání a vyřízení petice
§ 6  
§ 7 - Společná ustanovení
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU