84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1990 Nabývá účinnosti: 29. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 259/2002 Sb. s účinností od 1. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

84

 

ZÁKON

 

ze dne 27. března 1990

 

o právu shromažďovacím      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Občané mají právo pokojně se shromažďovat.

      (2) Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

      (3) Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace.

      (4) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu.

      (5) Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají.

§ 2


      Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:

a)   shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;

b)   shromáždění související s poskytováním služeb;

c)    jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

 

§ 2a

 

        Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Svolání shromáždění
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Oprávnění a povinnosti svolavatele
§ 7 - Povinnosti účastníků shromáždění
§ 8 - Úkoly národního výboru
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Přestupek proti právu shromažďovacímu
§ 15 - Společná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU