83/1990 Sb.Zákon o sdružování občanů

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 420/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o sdružování občanů      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

 

      (2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

 

      (3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a)   v politických stranách a politických hnutích,

b)   k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c)    v církvích a náboženských společnostech.

§ 2


      (1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

 

      (2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

 

      (3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

 

      (4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Registrace a vznik sdružení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik sdružení
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Soudní ochrana
§ 16 - Smlouvy o součinnosti
§ 17 - Společná ustanovení
§ 18  
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU