74/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 1989 Autor předpisu: Ministerstvo financí, cen a mezd
Přijato: 30. června 1989 Nabývá účinnosti: 1. července 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 73/1991 Sb. s účinností od 1. března 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví


        Federální ministerstvo financí podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134(1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), § 72 zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, ve znění zákona č. 175/1988 Sb., a § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 b., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU