194/1988 Sb.Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 542/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 8. prosince 1992
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 297/1990 Sb. s účinností od 19. července 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU