114/1988 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. května 1988 Nabývá účinnosti: 1. října 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 427/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY

 

§ 1

 

Orgány sociálního zabezpečení


      (1)  Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

 

       a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
       b) krajský úřad,
       c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
       d) pověřený obecní úřad,
       e) obecní úřad.

 

      (2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.

      (3) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a)

zrušeno

b)

zrušeno

c)

sociální péči,4)

d)

zrušeno

 

§ 2

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky      (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a)

řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,

b)

zrušeno

c)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY
§ 1 - Orgány sociálního zabezpečení
§ 2 - Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
§ 3 - Úřad důchodového zabezpečení v Praze
§ 4 - Národní výbory
§ 5 - Správní komise
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST NÁRODNÍCH VÝBORŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST NÁRODNÍCH VÝBORŮ NA ÚSEKU DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ, ZABEZPEČENÍ V NEMOCI A ZABEZPEČENÍ MATKY A DÍTĚTE
§ 7 - Působnost místních národních výborů
§ 8  
§ 9 - Působnost okresních národních výborů
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Působnost krajských národních výborů
§ 13  
HLAVA DRUHÁ - PŮSOBNOST NÁRODNÍCH VÝBORŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
Díl první  
§ 14  
Díl druhý - Péče o rodinu a děti
§ 15 - Působnost místních národních výborů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Působnost okresních národních výborů
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Působnost krajských národních výborů
§ 25  
§ 26 - Oprávnění občanů působících v péči o rodinu a děti
Díl třetí - Péče o občany konající službu v ozbrojených silách
§ 27 - Působnost okresních národních výborů
Díl čtvrtý - Péče o občany se změněnou pracovní schopností
§ 28 - Působnost městských národních výborů
§ 29 - Působnost okresních národních výborů
§ 30  
§ 31 - Působnost krajských národních výborů
Díl pátý - Péče o těžce zdravotně postižené občany
§ 32 - Působnost místních národních výborů
§ 33  
§ 34 - Působnost okresních národních výborů
§ 35  
§ 36 - Působnost krajských národních výborů
Díl šestý - Péče o staré občany
§ 37 - Působnost místních národních výborů
§ 38  
§ 39 - Působnost okresních národních výborů
Díl sedmý - Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
§ 40  
§ 41  
Díl osmý - Péče o občany společensky nepřizpůsobené
§ 42 - Působnost městských národních výborů
§ 43 - Působnost okresních národních výborů
§ 44 - Působnost krajských národních výborů
Díl devátý - Zařízení sociální péče
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 52 - Pokuty
§ 53 - Zvláštní příjemce
§ 54 - Ustanovení o řízení
§ 55  
§ 56  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Účinnost
Zavřít
MENU