114/1988 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. května 1988 Nabývá účinnosti: 1. října 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 289/1997 Sb. s účinností od 2. prosince 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU