98/1987 Sb.Zákon o zvláštním příspěvku horníkům

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 258/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

98

 

ZÁKON

 

ze dne 15. prosince 1987

 

o zvláštním příspěvku horníkům

 

 

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

 

      Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených ze změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům (dále jen "zvláštní příspěvek").

 

Podmínky nároku

 

§ 2

 

      (1) Nárok na zvláštní příspěvek má pracující, který pro dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1)

 

a)

byl převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných dolů,

b)

byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo

c)

skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání.

      (2) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zjištění ohrožení nemocí z povolání byl ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1 uvolněn k výkonu veřejné funkce.

 

      (3) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v odstavci 1, dosáhl za jeho trvání věku aspoň 50 let a přestal je vykonávat.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Podmínky nároku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Výše zvláštního příspěvku
§ 6 - Uplatnění nároku
§ 7 - Změny v poskytování zvláštního příspěvku
§ 8 - Výplata
§ 9 - Přechod práv a povinností
§ 10  
§ 11 - Promlčení
§ 12  
§ 13 - Povinnosti poživatelů a hornických organizací
§ 14 - Pravomoc k rozhodování sporů
§ 15 - Vstup do zařízení hornické organizace
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU