95/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1987 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 13. listopadu 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/1992 Sb. s účinností od 1. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny


        Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:


Úvodní ustanovení

§ 1

        Pro účely dodatkové dovolené podle této vyhlášky se za pracovníky, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé1) považují pracovníci, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity.2)


§ 2

        Dodatková dovolená přísluší pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.3)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU